Свържете се с нас

пациентИНФОРМАЦИЯ работим за разширяване на услугите си за здравни организации, които обхващат по-широк спектър от медицински състояния, и за осигуряване на достъп до по-голям брой резюмета и статии. Целта на пациентУчастниците в ИНФОРМ продължават да предоставят удобни за потребителите ресурси, за да помогнат на населението да разбере някои от най-сериозните заболявания и медицински състояния.

Ако желаете да предложите заболяване или състояние или здравна организация, които да бъдат включени в пациентИНФОРМИРАНЕ, моля, използвайте следните методи за контакт.