Inzicht in medisch onderzoek

Waarop letten bij het lezen van medisch onderzoek

Het lezen van medisch nieuws kan een oefening in frustratie zijn. Soms lijkt het alsof de bevindingen van deze maand altijd die van vorige maand tegenspreken. Hoe weet je wat je moet geloven?

Soms niet. Maar één aanwijzing voor kwaliteit is de opzet van het onderzoek. Hoewel geen enkel onderzoek perfect is, geven sommige meer kans op betrouwbare resultaten dan andere.

De gouden standaard is de gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT). Dit soort onderzoek heeft altijd de volgende kenmerken:

 • Het heeft een behandelgroep. Deze mensen krijgen de onderzochte therapie.
 • Er is een controlegroep. Deze mensen lijken zoveel mogelijk op de mensen in de behandelgroep, maar krijgen niet de experimentele behandeling. In plaats daarvan krijgen zij de standaardbehandeling of een placebo (zoals een pil zonder werkzame stof).
 • Proefpersonen worden willekeurig toegewezen. Proefpersonen noch onderzoekers mogen kiezen wie in welke groep terechtkomt. De toewijzing wordt bepaald door toeval, bijvoorbeeld door het opgooien van een munt of door een computer die de vrijwilligers willekeurig toewijst.

Een RCT heeft vaak ook deze goede eigenschappen:

 • Het is dubbelblind: Patiënten noch onderzoekers weten wie in welke groep zit. Blindering verhoogt de kwaliteit van een studie aanzienlijk. Maar blindering is niet altijd mogelijk. Een voorbeeld hiervan is een onderzoek waarbij patiënten die een operatie hebben ondergaan worden vergeleken met degenen die dat niet hebben gedaan.
 • Het heeft een grote steekproefomvang (aantal proefpersonen).
 • Proefpersonen worden lange tijd gevolgd.

Andere soorten studies

Als RCT's het beste bewijs leveren, waarom voeren wetenschappers dan andere soorten studies uit?

Ten eerste de kosten. RCT's zijn duur; zij moeten gewoonlijk worden gefinancierd met grote subsidies van de overheid of het bedrijfsleven. Ze duren ook lang. En in sommige gevallen zijn RCT's niet eens mogelijk. Het zou bijvoorbeeld hoogst onethisch zijn om een groep mensen bloot te stellen aan pokken. Dus moeten wetenschappers andere soorten onderzoek doen.

Een stap lager dan RCT's zijn case-control en cohortstudies.

 • Een case-control studie kijkt achterom. Het vergelijkt mensen die al een bepaalde ziekte hebben met een groep vergelijkbare mensen zonder de ziekte om te zoeken naar verbanden tussen de ziekte en gebeurtenissen in het verleden. Onderzoekers kunnen bijvoorbeeld het voedsel vergelijken dat werd gegeten door passagiers van cruiseschepen die voedselvergiftiging kregen en degenen die dat niet kregen.
 • Een cohortstudie kijkt vooruit. Het begint met mensen die aan een bepaalde risicofactor zijn blootgesteld en andere mensen die dat niet hebben gedaan en kijkt wat er later met hen gebeurt. Een studie kan bijvoorbeeld vrouwen volgen die hormonen hebben gebruikt en vrouwen die dat niet hebben gedaan om de ontwikkeling van kanker te volgen en te vergelijken.

Andere wetenschappelijke studies zijn een stapje lager in de kracht van het bewijs dat zij leveren.

 • Bij een transversale studie wordt gekeken naar één moment in de tijd. Voorbeelden hiervan zijn onderzoek bij mensen met diabetes om te zien hoeveel er aspirine nemen en het vergelijken van het aantal artritisgevallen bij mensen met overgewicht en magere mensen.
 • Een ecologische studie vergelijkt het aantal ziekten bij verschillende bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld het aantal gaatjes in steden met verschillende fluorideniveaus in het water.
 • Rapporten over gevallen en reeksen van gevallen leveren het zwakste bewijs. Zij beschrijven de ervaringen van één patiënt (case report) of enkele patiënten (case series report). Toen AIDS bijvoorbeeld voor het eerst verscheen, waren er ook casusverslagen die ernstig zieke patiënten met een raadselachtige cluster van symptomen beschreven.
 • Een ander type studie dat aan populariteit wint is de meta-analyse. Bij dit type onderzoek behandelt of observeert de wetenschapper de proefpersonen niet. In plaats daarvan zoekt de wetenschapper in de medische literatuur naar soortgelijke studies en bundelt hij de resultaten. In feite creëert een meta-analyse een studie met een grote steekproefomvang. Een meta-analyse is echter slechts zo goed als de studies die erin zijn opgenomen.